၄၇လက္မရွည္တဲ့ လူေပါင္ရိုးတဲ့လား? အဟတ္အဟတ္

ေအာင္ႏုိင္ေစာအမည္ရွိ စကၤာပူမွ ဧဝံေဂလိထမင္းမငတ္ဂါထာရြတ္လွ်က္ရွိေသာ ခရစ္ရွန္တစ္ဦးသည္ ကၽြန္ေတာ္A-Bombကို ထိပ္တိုက္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ဝံ့ေသာ သတၱိမရွိလတၱံ႕။ ထို႕ေၾကာင့္ Cboxတြင္ ျပန္ေခ်ပျခင္းငွာမတတ္ႏုိင္ပဲ ဗုဒၶဘာသာကုိ တိုက္ခုိက္၊ ခရစ္ရွန္နတီကို ျမွင့္တင္သည္ဟု သူယူဆေသာ ဘေလာ့ဂ္မ်ား၏ လင့္ခ္မ်ားကုိသာ တြင္တြင္ေၾကာ္ျငာလွ်က္ရွိေပသည္။ ဤသုိ႕ျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ခရစ္ရွန္မ်ား၏ ဘိုင္ဘယ္လ္မွန္ေၾကာင္း ၾကိဳးစားသက္ေသျပရွာေသာ ယုတၱိကင္းမဲ့လွသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုကို ျမင္ခဲ့ရ၏။ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၾကပါကုန္

ဤကိစၥကား အက်ဥ္းခ်ဳံးရေသာ္ ခရစ္ရွန္က်မ္းစာ ဓမၼေဟာင္းတြင္ပါေသာ လူ႕ဘီလူးၾကီးမ်ား၏ ေပါင္ရိုးေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းကုိ တူးေဖာ္ရရွိပါသည္ဟု ယုတၱိတန္၏မတန္၏မစဥ္းစား။ စဥ္းစားႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ရည္လည္းမရွိ။ ထို႕ေၾကာင့္ပင္ အေမရိကန္ ခရစ္ရွန္ဖန္ဆင္းရွင္ဝါဒီမ်ား၏ လွည့္ကြက္လွိမ့္လံုး(hoax)ကုိ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာ လာေရာက္ျပသၾကြားဝါ၏။ ဤကဲ့သုိ႕ ဟာသရသေျမာက္လွေသာ လိွမ့္လံုးမ်ားကုိ အကၽြႏု္ပ္အခ်ိန္ကုန္ခံျပီး မေျဖရွင္းလို။ ေျဖရွင္းေခ်ပထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သုေတသနမ်ား အဆင္သင့္ပင္ရွိ၏။ သြားေရာက္ေလ့လာဖတ္ရႈၾကပါကုန္။ ခရစ္ရွန္လူလိမ္မ်ား၏ လွည့္ကြက္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္၍ ေရွာင္ရွားႏုိင္ၾကပါေစ။

http://www.kent-hovind.com/articles/them_bones.htm
http://fundiesvatheists.lefora.com/2010/05/31/the-true-story-of-the-47-inch-human-femur/

1 comments:

Anonymous said...
June 27, 2011 at 9:43 PM

I am not christian, but i am disagree with u man!!!!! it is so sad!!! we better respect each other to all community!!!!! your behave can be become big problem. Anyway, Christians in myanmar are more quiet than muslims.
Take care of yourlelf.

Tun Min

Post a Comment